W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

Z powodu stanu epidemii, zmuszeni jesteśmy odwołać konferencję.
Zapraszamy na bezpłatne webinarium internetowe „REZERWA OŚWIATOWA 2020”

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NA BEZPŁATNĄ OGÓLNOPOLSKĄ

KONFERENCJĘ I WARSZTATY

NAUCZYCIELE BIOLOGII

NAUCZYCIELE GEOGRAFII

NAUCZYCIELE FIZYKI

NAUCZYCIELE CHEMII

Organizatorami Wydarzenia są Centrum Nauki Kopernik oraz Moje Bambino

W programie m.in.:

Ikona symbolizująca dotacje na edukacje

Stoisko wypełniania wniosków o dofinansowanie

Ikona dokumenty

Materiały konferencyjne i zaświadczenie udziału

Ikona fiolki

Interaktywne pokazy i eksperymenty

Ikona konferencje, mówinica

Doświadczeni eksperci, merytoryczne wykłady

  • Konferencja w całości zostanie poświęcona bieżącym wydarzeniom w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej  w szkole podstawowej oraz możliwościom pozyskania dofinansowania na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.
  • Eksperckie wykłady, praktyczne warsztaty i merytoryczne konsultacje dotyczyć będą najważniejszych zagadnień związanych z realizowaniem w szkole atrakcyjnych zajęć dla uczniów, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, bezpiecznych eksperymentów oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w edukacji.
  • W programie przewidziano wystąpienie poświęcone możliwościom skorzystania z dofinansowania na pracownie przyrodnicze w 2020 roku, zasadom wnioskowania, kryteriom podziału.
  • Specjalnie dla Uczestników zainteresowanych wypełnieniem wniosku o dofinansowanie będzie przygotowany Punkt Konsultacyjny.

11 maja 2020

Centrum Konferencyjne
w Centrum Nauki Kopernik

Warszawa,

Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Zapisz się już dziś!

ORGANIZATORZY

MOJE BAMBINO

Firma Moje Bambino to lider wyposażenia placówek edukacyjnych na Europę Środkowo – Wschodnią. Od 2006 roku aktywnie włączamy się w działania na rzecz skutecznej edukacji. Naszym misją jest innowacyjne wyposażanie placówek edukacyjnych i wdrażanie rozwiązań, wspomagających pracę nauczyciela oraz harmonijny rozwój dziecka, na każdym etapie edukacji.

W edukacyjnym obszarze naszej działalności jest organizacja konferencji, warsztatów oraz wydarzeń, które mają na celu wspieranie nauczycieli, poprzez informowanie o innowacjach, metodach i narzędziach, które skutecznie wspomagają proces nauczania. Dzielimy się dobrymi praktykami w oświacie, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspirujemy do wdrażania pozytywnych zmian w edukacji. Podczas konferencji Moje Bambino dyrektorzy i nauczyciele zdobywają merytoryczną wiedzę i gotowe narzędzia do pracy z uczniem.

W tym roku już po raz VII organizujemy ogólnopolskie przedsięwzięcie edukacyjne pod hasłem „Integracja dla edukacji”.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Misją Centrum Nauki Kopernik jest inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Człowiek kształtuje świat myśląc krytycznie i twórczo. W Koperniku łączymy innowacje z pracami badawczo-rozwojowymi, tworząc środowisko dla nowoczesnej edukacji. Projektujemy, budujemy i wdrażamy produkty oraz rozwiązania edukacyjne, realizujemy programy wspierające rozwój kompetencji młodego człowieka.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to seria  zestawów edukacyjnych dających możliwość kształcenia uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem elementów metody badawczej, inspirowanej sposobem pracy naukowców. Całość została opracowana przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik. Poszczególne moduły nawiązują do podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia i fizyka). Każdy z Modułów poświęcony jest jednemu z społecznie ważnych tematów, w ofercie dostępne są już Moduł Woda i Moduł Powietrze.

Pakiet korzyści dla Uczestników Konferencji

1

Wykłady eksperckie

Aktualne tematy oświatowe: innowacje, eksperymenty, metody i narzędzia
2

Konsultacje Rezerwa Oświatowa

Pracownie Przyrody: wzory wniosków, rekomendowane pomoce
3

Materiały konferencyjne

Materiały do bezpłatnego pobrania, dostęp online do prezentacji eksperckich
4

Innowacyjne rozwiązania

Pomoce i rozwiązania edukacyjne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
5

Poczęstunek dla uczestników

Bezpłatny poczęstunek, uwzględniający gorący posiłek oraz napoje
6

Zaświadczenie udziału

Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji

Cele i założenia Konferencji

Tematyka konferencji stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę zapewnienia warunków przestrzeni, innowacyjnych narzędzi i pomocy, które będą zachęcały ucznia do podejmowania aktywności, wyciągania wniosków i stawiania hipotez.

  • Pokażemy i omówimy  przykładowe doświadczenia, przedstawimy nowoczesne metody pracy  – do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych.
  • Zwrócimy uwagę na psychologiczne  aspekty przygotowania przestrzeni i wyposażenia pracowni,  tak by świadomie kierować uwagą ucznia.
  • Pokażemy jak pracować z konkretnymi pomocami – Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzone przez trenerów z Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik:

NOWOCZESNE NAUCZANIE
Z WYKORZYSTANIEM MODUŁOWYCH
PRACOWNI PRZYRODNICZYCH

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
KOMPUTACYJNYCH
I KOMPETENCJI XXI W.

WYKORZYSTANIE ANGAŻUJĄCYCH
NARZĘDZI W NAUCZANIU
PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Eksperymentowanie to klucz do
efektywnej edukacji i skutecznej nauki.

DOŁĄCZ DO NAS!

PRAKTYCZNE WARSZTATY

DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Eksperymentowanie w centrum nauki kopernik

Zapraszamy na praktyczne warsztaty poprowadzone przez Ekspertów z Centrum Nauki Kopernik. Będziemy pracować  aktywnymi metodami  nauczania. Przeprowadzimy  doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem Modułu Powietrze. Pokażemy narzędzia, które zaangażują ucznia, skłonią go do zadawania pytań i podejmowania działań.

Moduł Woda - Modułowe pracownie przyrodnicze

MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

MODUŁ POWIETRZE

Edukacyjne zajęcia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych poprowadzone przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik. Na zajęciach pokażemy, jak kształtować postawę badawczą wśród uczniów oraz przeprowadzimy eksperymenty z Modułem Powietrze.

Ikona symbolizująca dotacje na edukacje

DOFINANSOWANIA

PRACOWNIE PRZYRODNICZE

Punkt informacyjny dla dyrektorów szkół, którzy chcą pozyskać dofinansowanie i doposażyć pracownie przyrodnicze w pomoce edukacyjne. Zaprezentujemy Państwu wzorcowe wnioski, sugerowane pomoce i pomożemy w przygotowaniu niezbędnych materiałów.

Ikona konferencje edukacyjne

DOŚWIADCZANIE NA WYSTAWACH

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Wizyta na wystawach ma za zadanie pomóc w odkrywaniu zjawisk, które rządzą otaczającym nas światem. Poprzez interakcję z eksponatami będziemy poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Do wyboru zwiedzanie samodzielne lub doświadczanie w grupie poprzedzone warsztatem.

Grupa poranna – 8:00-10:00
Grupa popołudniowa – 14:30-16:30

Zapisz się!

Liczba miejsc ograniczona

PUNKT KONSULTACYJNY

8:00-10:15
12:45-13:15

Zwiedzanie z trenerem CNK
Swobodne zwiedzanie wystaw

Zapisz się!

Liczba miejsc ograniczona

Zobacz inspirujący film z Warsztatów Prototypowania

dla Modułu Powietrze w Laboratoriach Centrum Nauki Kopernik

Przykładamy szczególną uwagę do tego, by nasze pomoce służyły Nauczycielom, były dopasowane do potrzeb i możliwości Uczniów oraz realizowały założenia podstawy programowej. Do opracowania ćwiczeń wskazanych w Modułowych Pracowniach Przyrodniczych zaprosiliśmy Nauczycieli Praktyków i bazując na Ich sugestiach oraz doświadczeniu współpracujących z nami Ekspertów przygotowaliśmy wyjątkowa linię pomocy opartą na licencji i rekomendacji Centrum Nauki Kopernik.

HARMONOGRAM

Modułowe Pracownie Przyrodnicze w Szkole Podstawowej

Dofinansowanie na zakup pomocy i wyposażenia
Aktywne metody nauczania – narzędzia, doświadczenia, eksperymenty

7.45 - 10.15
Rejestracja
08.00 - 10.00
Warsztaty Centrum Nauki Kopernik - Modułowe Pracownie Przyrodnicze czyli praca z doświadczeniami na lekcji.
Grupa poranna
10.15 - 10.30
Rozpoczęcie konferencji
10.30 - 11.00
Dofinansowanie na pracownie przyrodnicze w 2020r.
Urszula Krakowska
11.00 - 11.30
Modułowe Pracownie Przyrodnicze w szkole podstawowej.
Magdalena Aszer
11.30 - 12.15
Szybkie doświadczenia i konstruowanie modeli – sposób na aktywne uczenie się w szkole.
Zofia Magier
12.15 - 12.45
Przestrzeń narzędziem w edukacji. Jak organizować angażujące środowisko do nauki w pracowni przyrodniczej.
Agnieszka Skorodzień
12.45 - 13.15
Przerwa
13.15 - 13.45
Rozwiązania w ofercie Moje Bambino dla pracowni przyrody w szkole podstawowej w ramach rezerwy oświatowej 2020.
Ewa Myka-Zaprawa
13.45 - 14.15
Innowacyjne narzędzia w edukacji przyrodniczej - Fizyka z Photonem.
Ewelina Sołdan
14.15
Zakończenie Konferencji
14.30 - 16.30
Warsztaty Centrum Nauki Kopernik - Modułowe Pracownie Przyrodnicze czyli praca z doświadczeniami na lekcji.
Grupa popołudniowa
14.30
Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik

PRELEGENCI

Modułowe Pracownie Przyrodnicze w Szkole Podstawowej

Magdalena Aszer- prelegent Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik

Magdalena Aszer

Członkini zespołu Pracowni Edukacji CNK, współtwórczyni zestawów edukacyjnych Modułowe Pracownie Przyrodnicze.

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Od lat popularyzatorka nauki i trenerka edukacyjna. Związana z Centrum Nauki Kopernik od 2012 roku. Prowadziła zajęcia w laboratoriach biologicznym, chemicznym i fizycznym, pokazy naukowe oraz warsztaty. Członkini zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Współtwórczyni zestawów edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych w projekcie CNK – Modułowe Pracownie Przyrodnicze.
Prelegent Ewa Myka Zaprawa
Moje Bambino

Ewa Myka-Zaprawa

Doświadczona manager zarządzająca ponad 70-osobowym zespołem handlowym, współpracującym z placówkami edukacyjnymi w Polsce, współautorka strategii rozwoju firmy Moje Bambino.

Dyrektor handlowy Moje Bambino. Z wykształcenia pedagog, doświadczenie zdobywała jako manager. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych “Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży” na Uniwersytecie Warszawskim. W firmie Moje Bambino odpowiada za politykę handlową i zarządza 70 – osobowym zespołem przeszkolonych Konsultantów, zajmujących się doradztwem przy wyborze mebli, pomocy dydaktycznych, asortymentu pod projekty. Opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację. Aktywnie uczestniczy w doborze asortymentu do oferty katalogowej Moje Bambino. Jest wnikliwą obserwatorką zmian i trendów i dba o utrzymanie edukacyjnego oraz innowacyjnego przeznaczenia oferty Moje Bambino.
Prelegent na konferencji edukacyjnej
Moje Bambino

Urszula Krakowska

Koordynator warsztatów, konferencji i spotkań dla pracowników oświaty, dyrektorów i nauczycieli w segmencie przedszkole, edukacja wczesnoszkolna.

Absolwentka studiów podyplomowych „Tworzenie i rozwój start up’ów” Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz „Psychologii w biznesie” Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Koordynator warsztatów, konferencji i spotkań dla pracowników oświaty, dyrektorów i nauczycieli w segmencie przedszkole, edukacja wczesnoszkolna. Prowadziła szkolenia dla edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Działaczka społeczna Fundacji „Sieradzieje się”. Starszy specjalista ds. marketingu Moje Bambino.
Zofia Magier - ekspert na konferencji edukacyjnej
Centrum Nauki Kopernik

Zofia Magier

Realizatorka programu Klub Młodego Odkrywcy, prowadząca warsztaty, szkolenia i pokazy naukowe.

Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesów Oświaty i Administracji Laboratorium Psychoedukacji i SWPS, pracuje w Centrum Nauki Kopernik (CNK), gdzie odpowiada za merytorykę w programie Klub Młodego odkrywcy (KMO). Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia, pokazy naukowe i zajęcia w laboratoriach dla dzieci. Pasjonuje się nauką i zdobywaniem kolejnych umiejętności. Wierzy, że edukacja zmienia rzeczywistość i chce przyczyniać się do tego, żeby była to zmiana na lepsze.
Prelegent podczas konferencji
Moje Bambino

Agnieszka Skorodzień

Autorka warsztatów i spotkań dla pracowników Oświaty i kadry edukacyjnej. Twórca projektu konferencji edukacyjnych Integracja dla Edukacji.

Pedagog, doradca zawodowy, ekspert Akademii Bambino, mgr filologii polskiej, nauczyciel mianowany, członek rady Fundacji edTech Poland. Absolwentka studiów podyplomowych Job Coaching: doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, dyrektor ds. marketingu i edukacji w firmie Moje Bambino, twórca projektu konferencji Edukacyjnych Integracja dla Edukacji.
Prelegent konferencyjny - Ewelina Sołdan
Photon Robot

Ewelina Sołdan

Koordynatorka w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń, Microsoft Innovator Educator Expert, autorka scenariuszy zajęć interdyscyplinarnych m.in. Fizyki z Photonem.

Koordynatorka obszarów matematyki i informatyki w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń, Microsoft Innovator Educator Expert, nauczycielka i trenerka pracująca z dziećmi i dorosłymi. Autorka scenariuszy zajęć, w tym interdyscyplinarnych, opartych na wykorzystaniu logicznych zagadek i technologii, w tym właśnie "Fizyki z Photonem". Miłośniczka i twórczyni pokojów zagadek, nie tylko dla edukacji, ale także dla świata kultury. Swoimi doświadczeniami dzieli się w sieci, prowadząc autorską stronę Ewelina Sołdan Na tropie rozwiązań.
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas!
Organizator konferencji
Partnerzy konferencji
Patronat medialny