W TROSCE O PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO KONFERENCJA ZOSTAŁA ODWOŁANA

Z powodu stanu epidemii, zmuszeni jesteśmy odwołać konferencję.
Zapraszamy na bezpłatne webinarium internetowe „REZERWA OŚWIATOWA 2020”

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

NA BEZPŁATNĄ OGÓLNOPOLSKĄ

KONFERENCJĘ I WARSZTATY

NAUCZYCIELE BIOLOGII

NAUCZYCIELE GEOGRAFII

NAUCZYCIELE FIZYKI

NAUCZYCIELE CHEMII

Organizatorami Wydarzenia są Centrum Nauki Kopernik oraz Moje Bambino

W programie m.in.:

Stoisko wypełniania wniosków o dofinansowanie

Materiały konferencyjne i zaświadczenie udziału

Interaktywne pokazy i eksperymenty

Doświadczeni eksperci, merytoryczne wykłady

  • Konferencja w całości zostanie poświęcona bieżącym wydarzeniom w oświacie, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej  w szkole podstawowej oraz możliwościom pozyskania dofinansowania na doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.
  • Eksperckie wykłady, praktyczne warsztaty i merytoryczne konsultacje dotyczyć będą najważniejszych zagadnień związanych z realizowaniem w szkole atrakcyjnych zajęć dla uczniów, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, bezpiecznych eksperymentów oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w edukacji.
  • W programie przewidziano wystąpienie poświęcone możliwościom skorzystania z dofinansowania na pracownie przyrodnicze w 2020 roku, zasadom wnioskowania, kryteriom podziału.
  • Specjalnie dla Uczestników zainteresowanych wypełnieniem wniosku o dofinansowanie będzie przygotowany Punkt Konsultacyjny.

11 maja 2020

Centrum Konferencyjne
w Centrum Nauki Kopernik

Warszawa,

Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Zapisz się już dziś!

ORGANIZATORZY

MOJE BAMBINO

Firma Moje Bambino to lider wyposażenia placówek edukacyjnych na Europę Środkowo – Wschodnią. Od 2006 roku aktywnie włączamy się w działania na rzecz skutecznej edukacji. Naszym misją jest innowacyjne wyposażanie placówek edukacyjnych i wdrażanie rozwiązań, wspomagających pracę nauczyciela oraz harmonijny rozwój dziecka, na każdym etapie edukacji.

W edukacyjnym obszarze naszej działalności jest organizacja konferencji, warsztatów oraz wydarzeń, które mają na celu wspieranie nauczycieli, poprzez informowanie o innowacjach, metodach i narzędziach, które skutecznie wspomagają proces nauczania. Dzielimy się dobrymi praktykami w oświacie, tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń i inspirujemy do wdrażania pozytywnych zmian w edukacji. Podczas konferencji Moje Bambino dyrektorzy i nauczyciele zdobywają merytoryczną wiedzę i gotowe narzędzia do pracy z uczniem.

W tym roku już po raz VII organizujemy ogólnopolskie przedsięwzięcie edukacyjne pod hasłem „Integracja dla edukacji”.

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Misją Centrum Nauki Kopernik jest inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Człowiek kształtuje świat myśląc krytycznie i twórczo. W Koperniku łączymy innowacje z pracami badawczo-rozwojowymi, tworząc środowisko dla nowoczesnej edukacji. Projektujemy, budujemy i wdrażamy produkty oraz rozwiązania edukacyjne, realizujemy programy wspierające rozwój kompetencji młodego człowieka.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze to seria  zestawów edukacyjnych dających możliwość kształcenia uczniów klas IV-VIII z wykorzystaniem elementów metody badawczej, inspirowanej sposobem pracy naukowców. Całość została opracowana przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik. Poszczególne moduły nawiązują do podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia i fizyka). Każdy z Modułów poświęcony jest jednemu z społecznie ważnych tematów, w ofercie dostępne są już Moduł Woda i Moduł Powietrze.

Pakiet korzyści dla Uczestników Konferencji

1

Wykłady eksperckie

Aktualne tematy oświatowe: innowacje, eksperymenty, metody i narzędzia
2

Konsultacje Rezerwa Oświatowa

Pracownie Przyrody: wzory wniosków, rekomendowane pomoce
3

Materiały konferencyjne

Materiały do bezpłatnego pobrania, dostęp online do prezentacji eksperckich
4

Innowacyjne rozwiązania

Pomoce i rozwiązania edukacyjne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
5

Poczęstunek dla uczestników

Bezpłatny poczęstunek, uwzględniający gorący posiłek oraz napoje
6

Zaświadczenie udziału

Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji

Cele i założenia Konferencji

Tematyka konferencji stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę zapewnienia warunków przestrzeni, innowacyjnych narzędzi i pomocy, które będą zachęcały ucznia do podejmowania aktywności, wyciągania wniosków i stawiania hipotez.

  • Pokażemy i omówimy  przykładowe doświadczenia, przedstawimy nowoczesne metody pracy  – do wykorzystania na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych.
  • Zwrócimy uwagę na psychologiczne  aspekty przygotowania przestrzeni i wyposażenia pracowni,  tak by świadomie kierować uwagą ucznia.
  • Pokażemy jak pracować z konkretnymi pomocami – Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej prowadzone przez trenerów z Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik:

NOWOCZESNE NAUCZANIE
Z WYKORZYSTANIEM MODUŁOWYCH
PRACOWNI PRZYRODNICZYCH

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI
KOMPUTACYJNYCH
I KOMPETENCJI XXI W.

WYKORZYSTANIE ANGAŻUJĄCYCH
NARZĘDZI W NAUCZANIU
PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Eksperymentowanie to klucz do
efektywnej edukacji i skutecznej nauki.

DOŁĄCZ DO NAS!

PRAKTYCZNE WARSZTATY

DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Zapraszamy na praktyczne warsztaty poprowadzone przez Ekspertów z Centrum Nauki Kopernik. Będziemy pracować  aktywnymi metodami  nauczania. Przeprowadzimy  doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem Modułu Powietrze. Pokażemy narzędzia, które zaangażują ucznia, skłonią go do zadawania pytań i podejmowania działań.

MODUŁOWE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

MODUŁ POWIETRZE

Edukacyjne zajęcia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych poprowadzone przez specjalistów z Centrum Nauki Kopernik. Na zajęciach pokażemy, jak kształtować postawę badawczą wśród uczniów oraz przeprowadzimy eksperymenty z Modułem Powietrze.

DOFINANSOWANIA

PRACOWNIE PRZYRODNICZE

Punkt informacyjny dla dyrektorów szkół, którzy chcą pozyskać dofinansowanie i doposażyć pracownie przyrodnicze w pomoce edukacyjne. Zaprezentujemy Państwu wzorcowe wnioski, sugerowane pomoce i pomożemy w przygotowaniu niezbędnych materiałów.

DOŚWIADCZANIE NA WYSTAWACH

CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Wizyta na wystawach ma za zadanie pomóc w odkrywaniu zjawisk, które rządzą otaczającym nas światem. Poprzez interakcję z eksponatami będziemy poszukiwać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Do wyboru zwiedzanie samodzielne lub doświadczanie w grupie poprzedzone warsztatem.

Grupa poranna – 8:00-10:00
Grupa popołudniowa – 14:30-16:30

Zapisz się!

Liczba miejsc ograniczona

PUNKT KONSULTACYJNY

8:00-10:15
12:45-13:15

Zwiedzanie z trenerem CNK
Swobodne zwiedzanie wystaw

Zapisz się!

Liczba miejsc ograniczona

Zobacz inspirujący film z Warsztatów Prototypowania

dla Modułu Powietrze w Laboratoriach Centrum Nauki Kopernik

Przykładamy szczególną uwagę do tego, by nasze pomoce służyły Nauczycielom, były dopasowane do potrzeb i możliwości Uczniów oraz realizowały założenia podstawy programowej. Do opracowania ćwiczeń wskazanych w Modułowych Pracowniach Przyrodniczych zaprosiliśmy Nauczycieli Praktyków i bazując na Ich sugestiach oraz doświadczeniu współpracujących z nami Ekspertów przygotowaliśmy wyjątkowa linię pomocy opartą na licencji i rekomendacji Centrum Nauki Kopernik.

HARMONOGRAM

Modułowe Pracownie Przyrodnicze w Szkole Podstawowej

Dofinansowanie na zakup pomocy i wyposażenia
Aktywne metody nauczania – narzędzia, doświadczenia, eksperymenty

7.45 - 10.15
Rejestracja
08.00 - 10.00
Warsztaty Centrum Nauki Kopernik - Modułowe Pracownie Przyrodnicze czyli praca z doświadczeniami na lekcji.
Grupa poranna
10.15 - 10.30
Rozpoczęcie konferencji
10.30 - 11.00
Dofinansowanie na pracownie przyrodnicze w 2020r.
Urszula Krakowska
11.00 - 11.30
Modułowe Pracownie Przyrodnicze w szkole podstawowej.
Magdalena Aszer
11.30 - 12.15
Szybkie doświadczenia i konstruowanie modeli – sposób na aktywne uczenie się w szkole.
Zofia Magier
12.15 - 12.45
Przestrzeń narzędziem w edukacji. Jak organizować angażujące środowisko do nauki w pracowni przyrodniczej.
Agnieszka Skorodzień
12.45 - 13.15
Przerwa
13.15 - 13.45
Rozwiązania w ofercie Moje Bambino dla pracowni przyrody w szkole podstawowej w ramach rezerwy oświatowej 2020.
Ewa Myka-Zaprawa
13.45 - 14.15
Innowacyjne narzędzia w edukacji przyrodniczej - Fizyka z Photonem.
Ewelina Sołdan
14.15
Zakończenie Konferencji
14.30 - 16.30
Warsztaty Centrum Nauki Kopernik - Modułowe Pracownie Przyrodnicze czyli praca z doświadczeniami na lekcji.
Grupa popołudniowa
14.30
Zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik

PRELEGENCI

Modułowe Pracownie Przyrodnicze w Szkole Podstawowej

Centrum Nauki Kopernik

Magdalena Aszer

Członkini zespołu Pracowni Edukacji CNK, współtwórczyni zestawów edukacyjnych Modułowe Pracownie Przyrodnicze.

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Od lat popularyzatorka nauki i trenerka edukacyjna. Związana z Centrum Nauki Kopernik od 2012 roku. Prowadziła zajęcia w laboratoriach biologicznym, chemicznym i fizycznym, pokazy naukowe oraz warsztaty. Członkini zespołu Pracowni Edukacji Centrum Nauki Kopernik. Współtwórczyni zestawów edukacyjnych skierowanych do szkół podstawowych w projekcie CNK – Modułowe Pracownie Przyrodnicze.
Moje Bambino

Ewa Myka-Zaprawa

Doświadczona manager zarządzająca ponad 70-osobowym zespołem handlowym, współpracującym z placówkami edukacyjnymi w Polsce, współautorka strategii rozwoju firmy Moje Bambino.

Dyrektor handlowy Moje Bambino. Z wykształcenia pedagog, doświadczenie zdobywała jako manager. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studiów Podyplomowych “Zarządzanie dla Menedżerów Sprzedaży” na Uniwersytecie Warszawskim. W firmie Moje Bambino odpowiada za politykę handlową i zarządza 70 – osobowym zespołem przeszkolonych Konsultantów, zajmujących się doradztwem przy wyborze mebli, pomocy dydaktycznych, asortymentu pod projekty. Opracowuje strategię i plany sprzedaży oraz nadzoruje ich realizację. Aktywnie uczestniczy w doborze asortymentu do oferty katalogowej Moje Bambino. Jest wnikliwą obserwatorką zmian i trendów i dba o utrzymanie edukacyjnego oraz innowacyjnego przeznaczenia oferty Moje Bambino.
Moje Bambino

Urszula Krakowska

Koordynator warsztatów, konferencji i spotkań dla pracowników oświaty, dyrektorów i nauczycieli w segmencie przedszkole, edukacja wczesnoszkolna.

Absolwentka studiów podyplomowych „Tworzenie i rozwój start up’ów” Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz „Psychologii w biznesie” Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Koordynator warsztatów, konferencji i spotkań dla pracowników oświaty, dyrektorów i nauczycieli w segmencie przedszkole, edukacja wczesnoszkolna. Prowadziła szkolenia dla edukatorów Ośrodka Rozwoju Edukacji. Działaczka społeczna Fundacji „Sieradzieje się”. Starszy specjalista ds. marketingu Moje Bambino.
Centrum Nauki Kopernik

Zofia Magier

Realizatorka programu Klub Młodego Odkrywcy, prowadząca warsztaty, szkolenia i pokazy naukowe.

Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesów Oświaty i Administracji Laboratorium Psychoedukacji i SWPS, pracuje w Centrum Nauki Kopernik (CNK), gdzie odpowiada za merytorykę w programie Klub Młodego odkrywcy (KMO). Prowadzi warsztaty dla nauczycieli oraz szkolenia, pokazy naukowe i zajęcia w laboratoriach dla dzieci. Pasjonuje się nauką i zdobywaniem kolejnych umiejętności. Wierzy, że edukacja zmienia rzeczywistość i chce przyczyniać się do tego, żeby była to zmiana na lepsze.
Moje Bambino

Agnieszka Skorodzień

Autorka warsztatów i spotkań dla pracowników Oświaty i kadry edukacyjnej. Twórca projektu konferencji edukacyjnych Integracja dla Edukacji.

Pedagog, doradca zawodowy, ekspert Akademii Bambino, mgr filologii polskiej, nauczyciel mianowany, członek rady Fundacji edTech Poland. Absolwentka studiów podyplomowych Job Coaching: doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, dyrektor ds. marketingu i edukacji w firmie Moje Bambino, twórca projektu konferencji Edukacyjnych Integracja dla Edukacji.
Photon Robot

Ewelina Sołdan

Koordynatorka w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń, Microsoft Innovator Educator Expert, autorka scenariuszy zajęć interdyscyplinarnych m.in. Fizyki z Photonem.

Koordynatorka obszarów matematyki i informatyki w Pomorskiej Szkole Ćwiczeń, Microsoft Innovator Educator Expert, nauczycielka i trenerka pracująca z dziećmi i dorosłymi. Autorka scenariuszy zajęć, w tym interdyscyplinarnych, opartych na wykorzystaniu logicznych zagadek i technologii, w tym właśnie "Fizyki z Photonem". Miłośniczka i twórczyni pokojów zagadek, nie tylko dla edukacji, ale także dla świata kultury. Swoimi doświadczeniami dzieli się w sieci, prowadząc autorską stronę Ewelina Sołdan Na tropie rozwiązań.
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń do nas!
Organizator konferencji
Partnerzy konferencji
Patronat medialny