Wystąpienie eksperckie

Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD

Zachęcamy do zapoznania się z eksperckim wystąpieniem Pani Doktor Marzeny Walkowiak pt. “Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD”
Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

PRELEGENTKA i tematyka:

Mrzena Walkowiak- Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, ​neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog-terapeuta, terapeuta miofunkcjonalny.

Wyjaśnienie na czym polegają zaburzenia przetwarzania słuchowego

Wskazówki na czym skupić się podczas terapii dziecka z APD

Obejrzyj wystąpienie:

“Dziecko z zaburzeniami przedtwarzania słuchowegoo APD”

OBEJRZYJ NAGRANIE: